Kors fil-Lingwa tas-Sinjali Maltija Level 1

Il-Gozo Association for the Deaf għandha l-ħsieb li torganizza kors fil-Lingwa tas-Sinjali Maltija Level 1.  Min hu interessat li jattendi għal dan il-kors, hu mħeġġeġ li jibgħat id-dettalji tiegħu/tagħha, hekk kif imniżżel hawn isfel, fuq l-email gad@go.net.mt sa nhar it-Tlieta, 11 t’April, 2017.

Dan il-kors għadu fl-istadju tal-ippjanar u jiddependi jekk isirx jew le mid-domanda li jkollna għalih.  Il-kors huwa ta’ 30 siegħa u jitqassam f’għaxar sessjonijiet ta’ tliet sigħat-il waħda.  Fil-probabilità dawn isiru s-Sibt filgħodu.

Isem:
Kunjom:
Indirizz:
Telefon:
Mowbajl:
Email:
Karta tal-Identità:
Professjoni: