Service Dog Malta Foundation – Gozo College Sannat

Date: Friday 25th November 2016

Venue: Gozo College Sannat Primary School

Time: 9am

http://www.servicedogsmalta.org/

The Service Dog Malta Foundation is a registered NGO which has been set up since 17th April 2013. Our aim is that of helping people with special needs by providing them with a service dog that has been trained to overcome some of the difficulties that they encounter on a day to day basis.

Among other things, service dogs can be trained as:

  • Autism Assistance Dogs– these dogs give persons on the autistic spectrum support and provide them with confidence and a sense of independence.
  • Diabetic Alert Dogs– these dogs alert a diabetic person when their blood sugar level is reaching dangerously high or low levels.
  • Hearing Dogs– these dogs alert a person with hearing difficulties when there is something that needs their immediate attention such as a knock on the door, a smoke alarm or a baby crying.
  • Mobility Assistance Dogs– among other things, these dogs are trained to pick up or carry objects and open and close drawers and doors for people who have mobility issues or are wheelchair-bound.
  • Seizure Alert Dogs– these dogs alert a person who is prone to seizures that an episode is imminent so that the person can lie down or take other precautions such as stop driving.
  • Therapy Dogs– these dogs provide comfort and a sense of peace and security for people with mental health conditions.

There are as many types of service dogs as there are conditions which can be eased by training a dog to perform a task!

For the time being we are focusing on training Autism Assistance Dogs, Diabetic Alert Dogs and Therapy Dogs with a special emphasis on training dogs to work with children.  If you think you or a member of your family would benefit from the services of an Autism Assistance or Diabetic Alert Dog you may contact us to obtain a relevant application form.
The Service Dogs are given to the persons who need them for free (subject to certain terms and conditions). However one should remember that these dogs cost us approximately €15,000 each to train and maintain and persons who are matched with a dog are expected to care for them as instructed by our trainer. The dogs remain the property of the foundation so should we feel that there is any form of mistreatment or lack of care the dogs will revert back to the foundation.

Il-Programm ta’ Qari għall-Gost ‘Aqra Miegħi_Read with Me’

Image result for aqra mieghi facebook

L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol bi pjaċir tixtieq tinforma lill-iskejjel fejn qiegħed isir il-programm ta’ qari għall-gost ‘Aqra Miegħi/Read with Me’. Dan il-programm ta’ qari u rrakkontar ta’ stejjer għall-gost huwa mmirat għal trabi u tfal ta’ taħt it-tliet snin u l-ġenituri/kuraturi tagħhom. Fis-sessjonijiet il-ġenituri/kuraturi ma’ wliedhom jisimgħu storja tinqara minn animatriċi filwaqt li jkantaw, jiżfnu u jagħmlu attivitajiet oħra divertenti. Il-programm hu bilingwi u l-ġenituri/kuraturi jistgħu jattendu s-sessjonijiet bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż.

Iċ-ċentri ta’ ‘Aqra Miegħi/Read with Me’ qegħdin mifruxin madwar Malta u Għawdex, u s-sessjonijiet isiru f’ħinijiet differenti tal-ġurnata u tul il-ġimgħa kollha, minbarra nhar ta’ Ħadd. L-iskeda tiġi aġġornata kull ġimgħa u l-informazzjoni tittella’ fil-paġna ta’ Facebook ‘Aqra storja/Read with me’. Dan il-programm qiegħed isir bi sħab mal-entità tal-Libreriji Maltin u l-Bank of Valletta. Biex tirriserva post ċempel 2598 2990 jew ibgħat ittra elettronika lil aqra.storja@ilearn.edu.mt.

Birkirkara
Il-Baħrija
In-Nadur, Għawdex
L-Imtarfa
Birżebbuġa
Il-Belt Valletta
In-Naxxar
Marsaskala
Għajnsielem
Il-Fgura
Ir-Rabat
Marsaxlokk
Ħ’Attard
Il-Furjana
Ix-Xewkija, Għawdex
Raħal Ġdid
Ħad-Dingli
Il-Gudja
Ix-Xgħajra
San Ġwann
Ħal Għaxaq
Il-Marsa
Iż-Żejtun
San Lawrenz
Ħal Luqa
Il-Mellieħa
Iż-Żurrieq
Santa Venera
Ħal Qormi
Il-Mosta
L-Għarb, Għawdex
Ta’ Sannat, Għawdex
Ħal Tarxien
Tal-Pietà
L-Imġarr
Ta’ Kerċem, Għawdex
Ħaż-Żebbuġ
Il-Qala, Għawdex
L-Imqabba
Ta’ Mlit, il-Mosta
__________________________________________________________________________________________________________________
MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL – MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT
Il-lokalitajiet li fihom qegħdin isiru s-sessjonijiet ta’ ‘Aqra Miegħi/Read with Me’ bl-Ingliż huma:
Birkirkara
Il-Birgu
In-Naxxar
Marsaskala
Għajnsielem, Għawdex
Il-Kalkara
Ir-Rabat
Marsaxlokk
Ħ’Attard
Il-Mellieħa
Is-Siġġiewi
Pembroke
Ħal Għargħur
Il-Mosta
Is-Swieqi
Raħal Ġdid
Ħal Kirkop
Il-Qala
Iż-Żejtun
San Ġiljan
Ħal Qormi
Il-Qawra
L-Għarb, Għawdex
San Pawl il-Baħar
Ħal Safi
Il-Qrendi
L-Għasri, Għawdex
Santa Luċija
Ħaż-Żabbar
In-Nadur, Għawdex
L-Imsida
Ta’ Kerċem, Għawdex

Bethlehem f’Għajnsielem

Image result for bethlehem f ghajnsielem

Din is-sena ser jerġa’ jittella’ Bethlehem f’Għajnsielem. Kif naħseb taf, din hi attrazzjoni partikulari għal żmien il-Milied, presepju ħaj mibni fi spazju kbir fl-inħawi magħrufa Ta’ Passi fir-raħal ta’ Għajnsielem Għawdex. Meta wieħed iżur il-post, malajr isib ruħu fl-ambjent ta’ aktar minn elfejn sena ilu, fil-belt fejn twieled Ġesu’. Wieħed jista’ jammira fost l-oħrajn il-forn, il-ħanut tal-ħaddied, dak tal-mastrudaxxa, l-għar tar-ragħajja, is-suq, il-lukanda, imma fuq kollox l-għar fejn seħħ it-twelid ta’ Ġesu’ Bambin.

Għat-tfal tal-iskejjel, il-presepju ħaj ser ikun animat f’dawn il-ġranet u ħinijiet:
It-Tlieta 20 u l-Erbgħa 21 ta’ Diċembru bejn id-9.30am u n-12.30pm. Id-dħul hu mingħajr ħlas.

Jekk tixtieq li xi klassijiet mill-iskola tiegħek iżuru Bethlehem f’Għajnsielem fil-ġranet indikati, kull ma għandek tagħmel hu li tibgħat e mail lil Lelio Spiteri fuq lelio.spiteri@ilearn.edu.mt u tindika l-ġurnata u l-ħin meta t-tfal tal-iskola tiegħek jixtiequ jagħmlu ż-żjara. Id-dħul huwa bla ħlas.

Bookings jibqgħu miftuħa sat-30 ta’ Novembru 2016.

Professional Development for Educational Leaders in Communication and Problem-Solving competences through an Action Research Approach to their Professional Practice

With reference to Letter Circular IfE 018/2016 the deadline for the submission of applications for the Course entitled Professional Development for Educational Leaders in Communication and Problem-Solving competences through an Action Research Approach to their Professional Practice 8 ECTS at MQF 6 is being extended to the 4th November 2016.

Testimonials from Heads of Schools who have participated in the course during scholastic year 2015-2016 can be accessed from the Institute’s website ife.gov.mt.

Interested candidates are invited to send in their curriculum vitae to Dr Claudette Portelli at claudetteportelli@gmail.com.